Close

+387 63 751 107 bozidar.mihajlovic@letsdoit.ba

Archive for month: February, 2017

Kako zavoljeti svijet potpunom, vasionom ljubavlju?
by

Kako zavoljeti svijet potpunom, vasionom ljubavlju?

Hristolika ličnost gleda na prirodu ne kao na divlje čudovište koje treba nemilosrdno ukroćivati, već kao na bolesnika koga treba nežno milovati, sažaljevati i voleti. Za nju priroda ne pretstavlja bezdušnu materiju koju treba grubo tretirati i bezobzirno iskorišćavati, već raskošnu tajnu Božiju koju treba molitvom milovati i ljubavlju izučavati. Na golubijim nogama molitvene ljubavi ona svakoj tvari pristupa krotko i blago, milujući je i ljubeći je. I u svakoj pronalazi njenu glavnu tajnu. „Volite svu tvorevinu Božju, i celokupnu, i svaku mrvicu. Svaki listić, svaki zrak Božji ljubite. Volite životinje, volite bilje, volite svaku tvar. Budeš li voleo svaku tvar – i tajnu ćeš Božiju razumeti u stvarima. A shvatiš li je jedared, ti ćeš je posle neumorno početi poznavati sve dalje i više, svakodnevno. I zavolećeš najzad sav svet potpunom, vasionom ljubavlju.“

Justin Popović, “Dostojevski o Slovenstvu i Evropi”

Oslobođen robovanja bolesnoj materijalističkoj kulturi
by

Oslobođen robovanja bolesnoj materijalističkoj kulturi

Predlažem nekoliko principa za oslobođenje od ropstva materijalizmu:

1. Kupujmo stvari zbog zbog korisnosti a ne statusnog simbola. Mobilne telefone kupujmo zbog njihove korisnosti a ne zbog prestiža. Mi želimo popularne mobilne telefone i na njih trošimo puno novaca a na kraju ne koristimo ni pola funkcija tog telefona. Razmisli o svojoj odjeći. Niko nema potrebu za mnogo odjeće. Razmisli koliko odjeće u tvom ormaru skoro nikad ne koristiš. Mi ne kupujemo odjeću zato što nam treba, već zato da bismo išli u korak sa modom. Ne obraćaj pažnju na modu. Kupuj ono što ti treba. Nosimo svoju odjeću sve dok se ne pohaba. Prestanimo sa pokušajima da impresioniramo ljude svojom odjećom a umjesto toga imresionirajmo ih svojim životom. Nosimo odjeću koja je više praktična a manje ukrasna.

2. Odbacimo sve što u nama stvara ovisnost. Smanjimo upotrebu nehranljivih pića koja u nama stvaraju ovisnost, kao što su kola napici. Za mnoge ljude čokolada je postala prava ovisnost. Ako ste postali ovisni o televizji, po svaku cijenu ga prodajte ili poklonite nekome. Otarasimo se svakog predmeta za koji mislimo da bez njega ne možemo: radija, muzičkog uređaja, časopisa, video uređaja, novina, knjiga. Ako je novac obuzeo naše srce, podjelimo dio novca i osjetimo unutrašnje oslobađanje. Jednostavnost je sloboda, a ne ropstvo. Odbijte da robujete bilo čemu osim Bogu.

3. What-to-wear11Razvijte naviku davanja stvari. Ako otkrijete da počinjete da se vezujete za neku stvar, razmislite da je date nekome kome je potrebna. Raščistimo svoje ormare, garaže i šupe. Oslobodimo se mase stvari koje nam samo komplikuju život. Gomilu stvari koje nam ne trebaju, moramo stalno iznova sortirati, slagati, čistiti. Većina nas bi se mogla osloboditi trećine naše imovine bez ikakve žrtve.

 

4. Krpena lutkaOdbijmo da podlegnemo propagandi modernih aparata. Većina modernih aparata su tako projektovani da se pokvare za kratko vrijeme da biste morali da kupite novi aparat. Umjesto da vam poboljša život on će samo da ga komplikuje. Našoj djeci nisu potrebne lutke koje plaču, jedu, piške i bljuckaju. Stara krpena lutka će im pružiti više zadovoljstva i duže će trajati. Djeca se često sa više radosti igraju sa starim šerpama i loncima nego sa najnovijim svemirskim kompletom. Tražimo igračke koje djecu mogu nečemu poučiti i koje će dugo trajati.

 

 

5. Naučimo da uživamo u stvarima a da pritom ne moramo da ih posjedujemo. Posjedovanje je opsesija naše kulture. Mi mislimo da ako posjedujemo nešto to će nam donijeti veće zadovoljstvo. Ali to je iluzija. Možemo da uživamo u mnogim stvarima u životu a da ne moramo da ih posjedujemo. Uživaj u prirodi, u plažama, parkovima, šumama.

6. flowervarietyRazvijmo dublje poštovanje i povezanost sa Božjom tvorevinom. Zbližimo se sa Zemljom. Šetajmo u prirodi kad god možemo. Slušajmo pjesmu ptica. Uživajmo u bojama trave i lišća. Omirišimo cvijeće. U poređenju sa Božjim stvaranjem ljudski proizvodi izgledaju tako bezvrijedno i dosadno. Neko je primjetio da sve što čovjek stvara je kockastog oblika: kuće, prozori, vrata, stolovi, stolice, kompjuteri, automobili, zgrade, knjige, table…U Božjoj prirodi je beskrajna raznolikost oblika i boja.

Lijek protiv pohlepe
by

Lijek protiv pohlepe

Lijek protiv pohlepe i materijalizma se zove jednostavnost a njena suština se nalazi u Isusovim riječima:

ptice“Zato vam kažem: ne brinite se za život svoj, šta ćete jesti, ili šta ćete piti; ni za tijelo svoje, u šta ćete se obući. Nije li život pretežniji od hrane, i tijelo od odjela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žnju, ni sabiraju u žitnice; pa Otac vaš nebeski hrani ih. Niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svom lakat jedan? I za odjelo što se brinete? Pogledajte na ljiljane u polju kako rastu; ne trude se niti predu. Ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj svojoj slavi ne obuče se kao jedan od njih. A kad travu u polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamoli vas, malovjerni? Ne brinite se dakle govoreći: Šta ćemo jesti, ili, šta ćemo piti, ili, čim ćemo se odjenuti? Jer sve ovo neznabošci ištu; a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo. Nego ištite najprije carstvo Božje, i pravdu Njegovu, i ovo će vam se sve dodati.” Matej 6: 25-33

Centralna tačka za disciplinu jednostavnosti jeste traženje carstva Božjeg i pravde Njegove najprije, a sve ostale potrebe doći će po svom pravilnom redoslijedu. Sve zavisi ovoga. Da li je moj život prvenstveno usmjeren ka carstvu Božjem i pravdi njegovoj? Ako jeste onda neću imati problem sa pohlepom i besomučnim nagomilavanjem materijalnih dobara. A kako možemo znati da zaista najprije tražimo carstvo Božje? U tekstu koji smo čitali Isus kaže da je nestanak brige, jedan od unutrašnjih dokaza da tražimo najprije carstvo Božje. Ali kako doživjeti tu unutrašnju realnost bezbrižnosti i nestanka brige? Ako želiš da budeš slobodan od brige onda moraš da usvojiš tri stava.

1. Ono što imam primam kao dar od Boga.

2. Za ono što imam brine se Bog.

3. Ono što imam dostupno je drugima.

Prihvati ova tri stava i pronaćićeš oslobođenje od brige. Ova tri stava dovode do jednostavnosti iznutra. Ako vjerujemo da smo ono što imamo mi stekli i ako vjerujemo da ono što imamo moramo da čvrsto držimo, i ako ono što imamo nije dostupno drugima , onda ćemo živjeti u stalnoj brizi i strepnji.

Gift-giving-halifax-seniorsPrimiti ono što imamo kao dar od Boga je prvi unutrašnji stav jednostavnosti. Mi radimo ali znamo da nije naš rad taj koji nam daje ono što imamo. Mi živimo od Božje blagodati čak i kad je u pitanju naš “hljeb svagdašnji”. Zavisimo od Boga u pogledu najjednostavnijih elemenata života: vazduha, vode, sunca. Ono što imamo nije rezultat našeg rada, već Božje blagodati prema nama.

Znati da je Božji posao a ne naš da se brine za ono što imamo je drugi unutrašnji stav jednostavnosti. Bog je u stanjukatanac da zaštiti ono što imamo. Možemo se uzdati u Njega. Da li to znači da ne treba da vadimo ključ iz auta ili da zaključavamo vrata? Naravno da ne znači. Ali mi znamo da brava na vratima nije ono što štiti našu kuću. Preduzeti normalne mjere opreza stvar je zdravog razuma ali ako vjerujemo da te mjere opreza same po sebi štite nas i našu imovinu, bićemo preplavljeni brigama i strepnjom.

Učiniti našu imovinu dostupnu drugima je treći unutrašnji stav jednostavnosti. Ako naša dobra nisu dostupna zajednici, naravno kad je ona pravedna i dobra, onda su to ukradena dobra. Nama je ova ideja odbojna a razlog je strah od budućnosti. Mi čuvamo našu imovinu umjesto da je djelimo zato što strepimo za sutrašnjicu. Ali ako istinski vjerujemo da je Bog onakav kakav ga Isus predstavlja, onda nemamo razloga za strah. Kad gledamo na Boga kao na svemogućeg Tvorca i Oca koji nas voli, možemo da dijelimo sa drugima jer znamo da će se On postarati za nas. Ako nekome nešto treba, slobodni smo da mu pomognemo. Kad najprije tražimo carstvo Božje, ova tri stava će postati unutrašnje osobine našeg života a ove unutrašnje osobine treba da se iskažu u spoljašnosti. O spoljašnjim načinima izražavanja jednostavnosti govorićemo u sledećem blogu.

giving