Close

+387 63 751 107 bozidar.mihajlovic@letsdoit.ba

Disciplina tajnosti
by

Disciplina tajnosti

Kako pobijediti zavisnost o mišljenju drugih? Postoji jedna praktična duhovna vježba ili disciplina za oslobadjanje od ove zavisnosti.  “Pazite da pravednost svoju ne vršite pred ljudima, da vas oni vide; inače nemate nagrade kod Oca vašega koji je na nebesima. Kada dakle činiš milostinju, ne trubi pred sobom, kako čine licemjeri u sinagogama i po ulicama, da ih ljudi slave. Zaista vam kažem, primili su svoju platu. A ti kada činiš milostinju, neka ne zna tvoja lijeva ruka šta čini desna, da bude tvoja milostinja u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratiće ti. I kada se molite, ne budite kao licemjeri; jer se rado mole stojeći u sinagogama i na raskršćima, da se pokažu ljudima; zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada se moliš, uđi u svoju sobu, zatvori vrata svoja i pomoli se Ocu svome u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti ispuniće ti… A kada postite, ne budite namrgođeni kao licemjeri; jer pomračuju svoja lica, da se pokažu ljudima kako poste; zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, pomaži svoju glavu i operi svoje lice, da se ne pokažeš ljudima da postiš, nego Ocu svome koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji gleda u tajnosti uzvratiće ti.” Matej 6: 1-6, 16-18.

danijela-orkestarDuhovna vježba o kojoj Isus ovdje govori je disciplina tajnosti. On govori o činjenju dobrih djela koja niko neće vidjeti. On uzima primjere posta, molitve i davanja novaca. Kad daješ novac ne zovi trubački orkestar da trubi već kad daješ da ne zna lijeva ruka ono što desna ruka čini. Ja ne mislim da je Isus ovdje dao univerzalni zakon već je dao savjet ljudima sa problemom koji je prijetio da zaustavi njihov duhovni rast.

 

Na početku Isus objavljuje kome on daje ovaj savjet. „Pazite da pravednost svoju ne vršite pred ljudima da vas oni vide, inače nemate nagrade kod Oca vašeg koji je na nebesima.“ Duhovna disciplina tajnosti postoji da bi oslobodila one koji su zarobljeni željom da budu vidjeni, da impresioniraju druge. Disciplina tajnosti je Isusov poklon zavisnicima. A u svojoj srži ova disciplina je sledeće: S vremena na vrijeme učini nešto dobro a onda se postaraj da to niko ne sazna. U ovj disciplini mi se uzdržavamo da naša dobra djela ili kavalitete učinimo vidljivim i poznatim. Mi čak preduzimamo korake da spriječimo da ta dobra djela budu poznata. Mi to radimo da bismo uništili ili barem ukrotili našu glad za slavom, za opravdanjem ili za pažnjom drugih. I dok vježbamo ovu disciplinu mi učimo da volimo da budemo nepoznati i čak da prihvatimo nerazumjevanja ili pogrešna mišljenja o nama bez da izgubimo naš mir i radost.

„Velik mir imaju oni koji se uzdignu iznad povala i kritika. Niti si svetiji zato što te hvale niti si gori zato što te kritikuju. Ono što jesi, jesi. I to Bog zna da jesi. Čovjek koji uvjek radi dobro a ne misli visoko o sebi je krotak čovjek. Onaj koji ne traži vanjske svjedoke za ono što radi, je predao sebe u potpunosti Bogu.“

Jedna od najvećih mrlja vjere je ubjedjenje da naša duhovnda djela i vrline treba reklamirati da budu poznate. Ogromni napori religijskih ljudi i grupa da se reklamiraju su zaprepašćujući znak nedostatka vjere. Sa dozom humora, Isus je rekao da se grad na brdu ne može sakriti. Ja ne bih volio da imam zadatak da sakrivam bolnicu na Paprikovcu (ili Koševu) jer se ne može sakriti. Jevandjelja nam govore koliko su Isus i njegovi prijatelji pokušavali da izbjegnu mase i koliko su bili neuspješni u tome. Ako je moguće da se naša vjera i djela mogu sakriti onda možda i treba da se sakriju. I možda treba da se molimo Bogu da nam da vjeru koju je nemoguće sakriti. Tajnost ispravno praktikovana stavlja naš život u Božje ruke i dopušta Njemu da odluči kada će se o našim djelima znati i kada će naše svjetlo biti primjećeno. Tajnost nas uči da volimo druge i da ih vidimo u najboljem svjetlu, čak i da se nadamo da će uraditi bolje ili izgledati bolje od nas. Kroz ovu disciplinu postaje moguće da „ ne činimo ništa iz nadmetanja ili iz sujetnog častoljublja nego da u poniznosti smatramo druge većim od sebe.“ Zamislite kada bismo zaista ovako živjeli. Kakvo bi to olakšanje bilo. Kakav bi to slobodan život bio kad bi smo mogli da se radujemo uspjesima drugih i da se molimo da drugi budu uspješniji od mene, da dobiju više pohvala od mene ili da ih Bog više iskoristi. Kad bi vjernici po cijelom svijetu ovako živjeli zemlja bi brzo bila ispunjena znanjem Božje slave. A upravo nas disciplina tajnosti dovodi do ovako fantastičnog iskustva.

shutterstock_311524016Kako praktikovati disciplinu tajnosti? Prilike su svuda oko tebe. Izaberi neku osobu i moli se za nju ali nemoj nikome reći. Učini velikodušnu donaciju nekoj organizaciji ili porodici ali nemoj reći ko je to uradio. Okači kesu sa namirnicama na vrata siromašnog komšije i ubaci karticu „Bog te voli“… Isus je rekao da postoji i nagradi za one koji vježbaju disciplinu tajnosti. Ja vjerujem da je ova nagrada mnogo više od vječnog života. Ja vjerujem da u toj nagradi možeš uživati i danas. Nagrada je da počinješ da živiš život Božjeg carstva. Život koji Isus na jednom drugom mjestu zove „život u izobilju“. Kad daš nešto novca, postaješ manje zarobljen njime i doživljavaš slobodu i radost. Ako to uradiš tajno, učiš da je moguće preživjeti bez govorenje „gledaj u mene“. Ako to radiš dovoljno često, postepeno ćeš biti oslobodjen unutrašnje potrebe da ljudi znaju. Jednog dana ćeš otkriti da je moguće činiti dobro samo zato što je to najslobodniji i najradosniji način da živiš. Ako odlučiš da impresioniraš ljude svojom velikodušnošću, priroda tvog djela se mjenja. Sva tvoja nagrada je kratktrajni fix mišljenja ljudi. I umjesto da postaneš malo slobodniji ti postaješ malo zarobljeniji. I umjesto da udješ u život Božjeg carstva ti se udaljavaš od tog života. Pustinjski oci su imali izreku za povezanost tajnosti i srca koje je toplo prema Bogu. Ako želiš da održiš vatru vrelom, ne otvaraj vrata peći često.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *